Skawina

Skawina, to gmina miejsko-wiejska położona w powiecie krakowskim. Gmina ma obszar 100,2 km², z czego ok. 70 % stanowią pola uprawne i zieleń nieurządzona. Tereny zabudowane stanowią ok. 15 % obszaru gminy, lasy ok. 10 %. W skład gminy wchodzi 16 sołectw, w tym: Skawina, Borek Szlachecki, Facimiech, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Pozowice, Radziszów, Rzozów, wola Radziszowska, Zelczyna. Gmina Skawina jest pierwszą pod względem ilości mieszkańców gminą powiatu krakowskiego - liczba mieszkańców wynosi ok. 41 tys. Miasto Skawina wyróżnia się wysokim poziomem i dynamiką urbanizacji. Dawniej miasto o charakterze przemysłowym, z dominującą hutą aluminium, obecnie jest również świetną bazą sportowo-rekreacyjną. W Skawinie znajduje się doskonale utrzymany kompleks parkowy i basen o szerokiej ofercie rekreacyjnej.

500 m
Leaflet | © OpenStreetMap contributors