Wieliczka

Gmina Wieliczka zajmuje obszar 100 km², stanowiąc 23 % powierzchni Powiatu Wielickiego. Jej strukturę administracyjną tworzą miasto Wieliczka, będące siedziba władz gminy i powiatu wielickiego oraz 29 sołectw. Na północnym zachodzie gmina graniczy z Krakowem, na zachodzie z gminami Świątniki i Siepraw, na południu z gminami Dobczyce i Gdów, na wschodzie z gminami Biskupice i Niepołomice. Ukształtowanie terenu gminy jest urozmaicone. Część południowa ma bardzo zróżnicowaną rzeźbę terenu, natomiast północna, położona w pradolinie Wisły, jest raczej nizinna. 73 % powierzchni gminy stanowią użytki rolne, 8 % użytki leśne. Rynek pracy pozarolniczej tworzą miejscowe zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa o profilu usługowym oraz instytucje i urzędy publiczne.

500 m
Leaflet | © OpenStreetMap contributors