Wybór działki budowlanej – część II

Przy wyborze działki budowlanej, oprócz czynników opisanych w pierwszej części artykułu, bardzo ważne są także warunki geotechniczne. Rodzaj podłoża oraz wysokość poziomu wód gruntowych mogą istotnie wpływać na koszty robót ziemnych podczas budowy. Będą one najniższe w przypadku gruntu niespoistego, piaszczystego, gdy poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia ław fundamentowych. W przypadku gruntów spoistych, takich jak gliny, iły, przy długotrwałych opadach, w czasie wykonywania wykopów może dojść do uplastycznienia się podłoża – wówczas konieczna będzie kosztowna wymiana gruntu. Wysoki poziom wód gruntowych stanowi natomiast realne utrudnienie w wykonywaniu prac fundamentowych, a konieczność wypompowywania wody z wykopu to kolejne koszty do poniesienia na tym etapie budowy.

Dostępność sieci uzbrojenia terenu, to kolejna rzecz, na którą inwestor powinien zwrócić uwagę. W dzisiejszych czasach prąd i woda, to media absolutnie niezbędne w każdym domu. Bardzo dużo działek, również na terenach wielskich, leży też w zasięgu sieci gazowej, choć bez gazu można sobie poradzić, budując na przykład kotłownię z kotłem na paliwo stałe, czy piecem elektrycznym. Z kolei brak kanalizacji sanitarnej można zrekompensować budową zbiornika na nieczystości ciekłe, z tym że w takim wypadku trzeba się liczyć z cyklicznymi kosztami i uciążliwością związaną z asenizacją, czyli wywozem nieczystości. No i warto wiedzieć, że w przypadku późniejszego wybudowania kanalizacji (podobnie jak innych sieci, których budowa jest zadaniem własnym gminy), po stworzeniu warunków do przyłączenia nieruchomości, gmina może żądać od jej właściciela wniesienia tzw. opłaty adiacenckiej. Zgodnie z art. 146 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, jej wysokość nie może przekroczyć 50% wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem sieci.

Istotna, szczególnie dla kosztów przyszłej budowy, jest jakość drogi dojazdowej do działki. Należy pamiętać, że materiały budowlane zwykle dostarczane są samochodami ciężarowymi o sporej wadze i dużym promieniu skrętu – wąska, kręta lub o dużym nachyleniu droga dojazdowa może okazać się dla nich przeszkodą nie do pokonania, a konieczność przeładowywania towaru lub wożenia go od razu mniejszymi samochodami może znacząco podnieść koszty transportu. Jakość drogi jest ważna również dla jej przyszłego użytkowania – wizja codziennego dojazdu do pracy w zimie, oblodzoną krętą drogą, raczej nikogo nie napawa optymizmem, zaś przejazd nawierzchnią, na której można urwać zawieszenie, może być nieprzyjemny nawet w miesiącach letnich.

Na koniec dobrze jest przyjrzeć się okolicznej infrastrukturze – dostępność sklepów, szkół, środków komunikacji zbiorowej może bardzo ułatwić i uprzyjemnić mieszkanie w wymarzonym domu, bliskość składu budowlanego na pewno pomoże obniżyć koszty budowy. Warto poświęcić trochę czasu na znalezienie działki, której cechy zaspokoją wymagania prawne, ekonomiczne, a także szereg indywidualnych preferencji inwestora – dom można przebudować, zaś zmiana cech lokalizacyjnych oraz większości cech fizycznych działki jest niestety niemożliwa.