Wycena budynków mieszkalnych

Wycena domu jest każdorazowo poprzedzona wizją lokalną przeprowadzoną w obecności właściciela, w czasie której rzeczoznawca majątkowy gromadzi informacje na temat roku i technologii budowy, stanu technicznego budynku, prowadzonej gospodarki remontowej, a także otoczenia i sąsiedztwa, sposobu w jaki realizowany jest dojazd do posesji oraz innych, szczególnych cech nieruchomości zabudowanej.


Do wyceny będą potrzebne:
– numer księgi wieczystej;
– wypis z rejestru gruntów;
– kopia mapy ewidencyjnej.


W celu ustalenia parametrów techniczno-użytkowych może być przydatna dokumentacja projektowa zawierająca dane techniczne budynku oraz rzuty poszczególnych kondygnacji.


Jeżeli nie dysponują Państwo dokumentacją techniczną możemy wykonać inwentaryzację nieruchomości, lub szkice poglądowe.


Wyceniamy także domy w budowie, domy do rozbiórki.