Wycena działek

Każda wycena jest poprzedzona wizją lokalną, w czasie której rzeczoznawca majątkowy zapoznaje się z takimi cechami nieruchomości gruntowej jak sąsiedztwo i otoczenie, dostęp do drogi, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu oraz innymi specyficznymi uwarunkowaniami, mającymi wpływ na wartość rynkową działki.


Ponadto, w celu prawidłowej wyceny rzeczoznawca zapoznaje się z określonymi dokumentami. Do wyceny działki niezbędny jest:

– numer księgi wieczystej;

– wypis z rejestru gruntów;

– kopia mapy ewidencyjnej.


Często może być potrzebna:

– kopia mapy zasadniczej;

– zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania, lub decyzja WZ.


W przypadku braku odpowiednich dokumentów istnieje możliwość zamówienia usługi polegającej na ich pozyskaniu w odpowiednich urzędach.