Wycena mieszkań

Wyceniamy lokale mieszkalne w nowopowstałych budynkach wielorodzinnych, w starych kamienicach, w kilkudziesięcioletnich blokach. Oszacowanie wartości mieszkania zawsze wykonywane jest po przeprowadzeniu wizjii lokalnej w obecności właściciela, a także wywiadu terenowego uwzględniającego uzyskanie informacji na temat sąsiedztwa, dostępności komunikacyjnej, specyficznych cech otoczenia oraz samego lokalu mieszkalnego.


Do wyceny mieszkania potrzebne są:

- numer księgi wieczystej lub zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej z danymi dotyczącymi lokalu w przypadku mieszkań spółdzielczych (informacja na temat osoby uprawnionej z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, powierzchni użytkowej, piętra, programu funkcjonalnego itp.);

– rzut rozmieszczenia pomieszczeń (w przypadku braku możemy wykonać inwentaryzację nieruchomości, lub szkice poglądowe).