Wycena nieruchomości komercyjnych i nietypowych

Wykonujemy operaty szacunkowe biurowców, obiektów handlowych, usługowych, lokali użytkowych, garaży oraz wszelkiego rodzaju nieruchomości nietypowych. Wycena sporządzona jest w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną oraz informacje i dokumenty pozyskane od Zamawiającego.


W zależności od rodzaju nieruchomości i celu wyceny mogą być potrzebne:
– numer księgi wieczystej;
– wypis z rejestru gruntów;
– kopia mapy ewidencyjnej;
– zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej w miejscowym planie lub studium;
– dokumentacja projektowa zawierająca dane techniczne budynku, przekroje i rzuty poszczególnych kondygnacji, wykaz powierzchni budynków i pomieszczeń o odmiennych funkcjach, kubatur poszczególnych obiektów, itp.;
– informacje dotyczące kosztów utrzymania budynków i innych obiektów;
– wykaz obowiązujących umów wynajmu budynków i pomieszczeń.


Jeżeli nie dysponują Państwo dokumentacją techniczną możemy wykonać inwentaryzację nieruchomości, lub szkice poglądowe. W przypadku braku niektórych dokumentów, takich jak wypis z rejestru gruntów, kopia mapy czy zaświadzcenie o przeznaczeniu, istnieje możliwość zamówienia usługi polegającej na ich pozyskaniu w odpowiednich urzędach.