Michałowice

Rzeczoznawca majątkowy - Michałowice


Gmina Michałowice, położona w północnej części powiatu krakowskiego zajmuje obszar o powierzchni 51 km² i leży pomiędzy południowo-zachodnią częścią Wyżyny Miechowskiej i południowo-wschodnią częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w dolinie rzeki Dłubni, ok. 10 km na północ od centrum Krakowa. Od zachodu i południowego zachodu gmina graniczy z Gminą Zielonki, od północy z Gminą Iwanowice, od wschodu z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca. Teren gminy charakteryzuje zróżnicowane ukształtowanie oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe – część obszaru gminy leży w granicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”. Przez gminę przebiega Szlak Kościuszkowski oraz Szlak I Kompanii Kadrowej Strzelców J. Piłsudskiego. W skład gminy wchodzi 19 sołectw, między innymi Masłomiąca, Wilczkowice, Wola Więcławska, Więcławice, Zagórzyce, Sieborowice, Pielgrzymowice, Młodziejowice, Książniczki, Kończyce, Racibowowice. 87 % obszaru gminy stanowią użytki rolne.

500 m
Leaflet | © OpenStreetMap contributors